Shikaku


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Shikaku (hay còn gọi là Những hình chữ nhật) là một trò chơi giải đố logic với luật chơi đơn giản và cách giải đầy thử thách.

Luật chơi rất đơn giản. Bạn phải chia mạng lưới thành những mảng hình vuông và những hình chữ nhật sao cho mỗi mảng đó chỉ chứa một chữ số, và chữ số đó thể hiện diện tích của mảng đó.

Nhấn chuột trái và kéo để vẽ hình chữ nhật. Nhấn chuột phải và kéo, hoặc giữ Ctrl và nhấn chuột trái, hoặc giữ Shift và nhấn chuột trái để xóa đường đã vẽ.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Tắt quảng cáo
Shikaku


5x5 Shikaku | 7x7 Shikaku | 10x10 Shikaku | 15x15 Shikaku | 20x20 Shikaku | 25x25 Shikaku

Tháng này
1.demian2
40
00:01.83
2.BigChungus00:02.81
2.vowels
63
00:02.81
4.sfumato
97
00:03.47
5.arcer
64
00:03.53
6.flaccoofshikaku00:03.88
7.qobi
91
00:04.16
8.PatrizioMN
4
00:04.32
9.OpOnion
6
00:04.63
10.SirDiscalot
25
00:04.67
11.Kaitzschu
76
00:04.76
12.Jaycob
65
00:04.83
13.James Staddon
14
00:04.90
14.Akyte
5
00:05.50
15.Day
5
00:05.64
16.Bendik Stenberg
19
00:05.71
17.Kyra05
15
00:05.74
18.Another00:05.81
19.Bo Tie
6
00:05.87
20.borophyll
16
00:05.92
Tuần này
1.demian2
40
00:01.83
2.sfumato
97
00:03.47
3.OpOnion
6
00:04.63
4.Jaycob
65
00:04.83
5.qobi
91
00:04.89
6.James Staddon
14
00:04.90
7.SirDiscalot
25
00:04.97
8.Kyra05
15
00:05.74
9.Another00:05.81
10.GeorgPfleger
60
00:05.94
11.jeszon
34
00:06.15
12.Danilko
59
00:06.66
13.Fedig
15
00:06.83
14.Akyte
5
00:06.92
15.Day
5
00:07.93
16.suckitgreenboii00:09.19
17.Hailee Hall
3
00:09.84
18.Dorice
84
00:09.86
19.Boidanater00:11.40
20.twick6800:11.52
Hôm nay
1.OpOnion
6
00:04.63
2.GeorgPfleger
60
00:05.94
3.--- trống -----:--
4.--- trống -----:--
5.--- trống -----:--
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1.demian2
40
00:02.32
2.sfumato
97
00:03.81
3.IHNN1
6
00:04.12
4.mtanzer
94
00:04.14
5.vowels
63
00:04.21
6.million
47
00:04.28
7.savebog
11
00:04.29
8.Geras
41
00:04.31
9.qobi
91
00:04.44
10.arcer
64
00:04.48
AO5
1.demian2
40
00:02.50
2.sfumato
97
00:03.94
3.vowels
63
00:04.04
4.savebog
11
00:04.29
5.IHNN1
6
00:04.33
6.mtanzer
94
00:04.59
7.qobi
91
00:04.64
8.tuberculosis
21
00:04.78
9.SirDiscalot
25
00:04.93
10.poepjes
19
00:04.95
AO12
1.demian2
40
00:02.86
2.sfumato
97
00:04.46
3.savebog
11
00:05.15
4.IHNN1
6
00:05.22
4.vowels
63
00:05.22
6.arcer
64
00:05.31
7.mtanzer
94
00:05.34
8.qobi
91
00:05.47
9.SirDiscalot
25
00:05.48
10.tuberculosis
21
00:05.49
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
1314
00:00.009
2.Charlie Li
60
00:00.709
3.--- trống -----:--

* MO3 - Mean of 3. The average of 3 consecutive times.
AO5 - Average of 5. The average of 5 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
AO12 - Average of 12. The average of 12 consecutive times ignoring the highest and the lowest.
You need to be logged in to track your averages


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Những Trò chơi Giải đố Logic Khác:  hide show

2021-10-18 08:39:29

vi.puzzle-shikaku.com
Tắt quảng cáo