Shikaku


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Shikaku (hay còn gọi là Những hình chữ nhật) là một trò chơi giải đố logic với luật chơi đơn giản và cách giải đầy thử thách.

Luật chơi rất đơn giản. Bạn phải chia mạng lưới thành những mảng hình vuông và những hình chữ nhật sao cho mỗi mảng đó chỉ chứa một chữ số, và chữ số đó thể hiện diện tích của mảng đó.

Nhấn chuột trái và kéo để vẽ hình chữ nhật. Nhấn chuột phải và kéo, hoặc giữ Ctrl và nhấn chuột trái, hoặc giữ Shift và nhấn chuột trái để xóa đường đã vẽ.

Video Tutorial
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Disable Ads
Shikaku


5x5 Shikaku | 7x7 Shikaku | 10x10 Shikaku | 15x15 Shikaku | 20x20 Shikaku | 25x25 Shikaku


Tháng này
1.demian00:02.27
2.Slimo00:03.63
3.Vicell200:03.87
4.jumaropa00:04.29
5.SirDiscalot1400:04.39
6.Kalzo00:04.72
7.suuperch1200:04.82
8.PatrizioMN400:04.92
9.qobi1400:05.10
10.Douglas Shamlin Jr.2800:05.29
11.BTFFlotsam700:05.45
12.boyko99900:05.48
13.Linoi Angor700:05.50
14.Fedig600:05.54
15.Gabbe00:05.60
16.gabarko00:05.68
17.GeorgPfleger2800:05.71
18.Lauss00:05.71
19.GolubThePigeon00:05.72
20.feliopuzzling00:06.00
Tuần này
1.demian00:02.31
2.Slimo00:03.63
3.jumaropa00:04.29
4.SirDiscalot1400:04.39
5.Kalzo00:04.72
6.PatrizioMN400:04.92
7.qobi1400:05.10
8.GeorgPfleger2800:05.71
9.SaaCrii00:06.41
10.xylanpa00:06.46
11.eRogue1800:06.55
12.YOYLEWHALE500:06.67
13.MaxwellZhe00:06.81
14.HarryCanyon00:07.03
15.BrCKS00:07.11
16.TommyNg00:07.43
17.GVOLTT00:07.64
18.Conceited_21700:08.63
19.shortman5300:08.94
20.DudeOfLife00:09.43
Hôm nay
1.SirDiscalot1400:04.48
2.Kalzo00:04.72
3.GeorgPfleger2800:09.36
4.rajeshkumar00:14.02
5.--- trống -----:--
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--

Câu Đố MớiTìm thứ hạng của bạn trong
Điền tên:

Những Trò chơi Giải đố Logic Khác:

vi.puzzle-shikaku.com
Disable Ads