Shikaku


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Shikaku (hay còn gọi là Những hình chữ nhật) là một trò chơi giải đố logic với luật chơi đơn giản và cách giải đầy thử thách.

Luật chơi rất đơn giản. Bạn phải chia mạng lưới thành những mảng hình vuông và những hình chữ nhật sao cho mỗi mảng đó chỉ chứa một chữ số, và chữ số đó thể hiện diện tích của mảng đó.

Nhấn chuột trái và kéo để vẽ hình chữ nhật. Nhấn chuột phải và kéo, hoặc giữ Ctrl và nhấn chuột trái, hoặc giữ Shift và nhấn chuột trái để xóa đường đã vẽ.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Shikaku


5x5 Shikaku | 7x7 Shikaku | 10x10 Shikaku | 15x15 Shikaku | 20x20 Shikaku | 25x25 Shikaku

Tháng này
1. demian2
61
00:01.83
2. vowels
161
00:02.60
3. Zahhydude2 00:02.63
4. eonhochang
30
00:02.98
5. ackbey 00:03.31
5. 09Ash
1
00:03.31
7. rangkey 00:03.67
8. businesspig1 00:03.71
9. MadChamp
3
00:03.79
10. GlowBlock64 00:03.82
11. BingBongBob
65
00:03.89
12. dusty
4
00:03.90
13. jai22933
12
00:03.96
14. G1LLi 00:04.33
15. snowiyy
2
00:04.51
16. qobi
134
00:04.60
17. Sushi554 00:04.68
18. DorianSmiles88 00:05.02
19. Another 00:05.09
20. Simon Gidrewicz
4
00:05.15
Tuần này
1. Zahhydude2 00:02.63
2. 09Ash
1
00:03.31
3. ackbey 00:03.66
4. DorianSmiles88 00:05.02
5. GeorgPfleger
68
00:05.20
6. shahar 00:05.25
7. charliejs2002 00:05.38
8. Einsteinus
75
00:05.79
9. Kyra05
28
00:05.84
10. probably
3
00:05.87
11. Day
8
00:07.67
12. TheVinn 00:08.55
13. EpimetheusElmerGlue
1
00:08.63
14. germansnorter
15
00:08.99
15. math012 00:09.04
16. Juv4xxYT 00:09.24
17. joemama420 00:09.47
18. adelabs
16
00:09.59
19. sapphire
9
00:10.18
20. peha13
124
00:10.38
Hôm nay
1. 09Ash
1
00:04.79
2. DorianSmiles88 00:05.02
3. GeorgPfleger
68
00:05.20
4. TheVinn 00:08.55
5. math012 00:09.04
6. EpimetheusElmerGlue
1
00:12.55
7. 987654 00:24.86
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. vowels
161
00:02.27
2. demian2
61
00:02.29
3. sfumato
159
00:02.91
4. jai22933
12
00:03.04
5. Vicell
6
00:03.11
6. BingBongBob
65
00:03.16
7. mtanzer
139
00:03.19
8. nabifan
57
00:03.26
9. qqwref
187
00:03.35
10. PuzzleMaestro
51
00:03.49
AO5
1. vowels
161
00:02.36
2. demian2
61
00:02.44
3. mtanzer
139
00:03.13
4. Vicell
6
00:03.14
5. BingBongBob
65
00:03.16
6. sfumato
159
00:03.20
7. jai22933
12
00:03.21
8. qqwref
187
00:03.37
9. nabifan
57
00:03.43
10. PuzzleMaestro
51
00:03.62
AO12
1. vowels
161
00:02.63
2. demian2
61
00:02.86
3. Vicell
6
00:03.30
4. BingBongBob
65
00:03.48
5. jai22933
12
00:03.51
6. sfumato
159
00:03.64
7. qqwref
187
00:03.73
8. mtanzer
139
00:04.16
9. bearn
125
00:04.26
10. Fastfaxer
117
00:04.53
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
1314
00:00.009
2.Charlie Li
60
00:00.709
3.--- trống -----:--

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2022-10-03 15:49:56

vi.puzzle-shikaku.com
Tắt quảng cáo