Shikaku


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Shikaku (hay còn gọi là Những hình chữ nhật) là một trò chơi giải đố logic với luật chơi đơn giản và cách giải đầy thử thách.

Luật chơi rất đơn giản. Bạn phải chia mạng lưới thành những mảng hình vuông và những hình chữ nhật sao cho mỗi mảng đó chỉ chứa một chữ số, và chữ số đó thể hiện diện tích của mảng đó.

Nhấn chuột trái và kéo để vẽ hình chữ nhật. Nhấn chuột phải và kéo, hoặc giữ Ctrl và nhấn chuột trái, hoặc giữ Shift và nhấn chuột trái để xóa đường đã vẽ.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Shikaku


5x5 Shikaku | 7x7 Shikaku | 10x10 Shikaku | 15x15 Shikaku | 20x20 Shikaku | 25x25 Shikaku

Tháng này
1. qobi
142
00:53.31
2. DukeAmsterdam 01:01.29
3. Another 01:01.54
4. GeorgPfleger
69
01:10.38
5. Dorice
148
01:18.81
6. Goubtless
28
01:37.24
7. 3132334 01:38.69
8. DogeFall
17
01:42.72
9. ChiefOsceola 01:55.45
10. Skutti 01:59.59
11. West United
60
02:01.23
12. Make
162
02:05.62
13. BlueOcarina
64
02:38.04
14. ClaraO 02:43.02
15. yosiaki 02:45.97
16. naupactes 02:46.51
17. PrincessLeia 03:33.30
18. pineapple7
4
03:34.67
19. Wandawoman 04:04.48
20. businesspig1 04:58.30
Tuần này
1. DukeAmsterdam 01:02.95
2. GeorgPfleger
69
01:10.38
3. 3132334 01:46.00
4. ClaraO 02:43.02
5. 01him 06:45.61
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
Hôm nay
1. DukeAmsterdam 01:02.95
2. GeorgPfleger
69
01:10.38
3.--- trống -----:--
4.--- trống -----:--
5.--- trống -----:--
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. demian2
61
00:35.74
2. vowels
171
00:38.76
3. sfumato
160
00:42.83
4. mtanzer
140
00:42.94
5. bearn
127
00:43.79
6. qqwref
204
00:44.89
7. qobi
142
00:51.01
8. arcer
86
00:52.65
9. Sam9375
171
00:53.29
10. BingBongBob
76
00:53.48
AO5
1. demian2
61
00:37.73
2. vowels
171
00:41.37
3. sfumato
160
00:46.40
4. qqwref
204
00:47.95
5. mtanzer
140
00:48.68
6. qobi
142
00:51.01
7. bearn
127
00:52.82
8. arcer
86
00:53.35
9. BingBongBob
76
00:54.80
10. Sam9375
171
00:58.07
AO12
1. vowels
171
00:47.00
2. mtanzer
140
00:54.07
3. bearn
127
00:55.15
4. qqwref
204
00:56.08
5. qobi
142
01:02.60
6. arcer
86
01:03.09
7. sfumato
160
01:03.92
8. BingBongBob
76
01:08.49
9. Geras
70
01:12.53
10. Sam9375
171
01:12.86
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
1314
00:00.009
2.Charlie Li
60
00:00.957
3.--- trống -----:--

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2022-12-03 10:13:23

vi.puzzle-shikaku.com
Tắt quảng cáo