Shikaku


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Shikaku (hay còn gọi là Những hình chữ nhật) là một trò chơi giải đố logic với luật chơi đơn giản và cách giải đầy thử thách.

Luật chơi rất đơn giản. Bạn phải chia mạng lưới thành những mảng hình vuông và những hình chữ nhật sao cho mỗi mảng đó chỉ chứa một chữ số, và chữ số đó thể hiện diện tích của mảng đó.

Nhấn chuột trái và kéo để vẽ hình chữ nhật. Nhấn chuột phải và kéo, hoặc giữ Ctrl và nhấn chuột trái, hoặc giữ Shift và nhấn chuột trái để xóa đường đã vẽ.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Shikaku
Kích thước:4
24
22
44
3
5x5 Shikaku ID của câu đố: 4,620,857
24
4
43
242
5x5 Shikaku ID của câu đố: 5,487,107
45
4
2
42
4
5x5 Shikaku ID của câu đố: 1,018,931
3
22
3232
222
2
5x5 Shikaku ID của câu đố: 6,855,300
34
2
322
32
4
5x5 Shikaku ID của câu đố: 7,542,150
24
2
222
222
23
5x5 Shikaku ID của câu đố: 8,299,636
223
22
22
22
33
5x5 Shikaku ID của câu đố: 8,387,186
233
2
4
24
5
5x5 Shikaku ID của câu đố: 5,155,052
4
222
23
33
4
5x5 Shikaku ID của câu đố: 1,107,507
44
23
22
222
2
5x5 Shikaku ID của câu đố: 6,102,866
4
24
23
4
222
5x5 Shikaku ID của câu đố: 667,587
23
23
5
222
22
5x5 Shikaku ID của câu đố: 9,344,301
33
44
232
22
5x5 Shikaku ID của câu đố: 938,653
23
2222
2
23
5
5x5 Shikaku ID của câu đố: 191,645
233
42
2
3
222
5x5 Shikaku ID của câu đố: 6,972,348
4
22
24
422
3
5x5 Shikaku ID của câu đố: 3,230,534

Một số trò chơi khác:  hide show

2022-10-03 14:22:21

vi.puzzle-shikaku.com
Tắt quảng cáo