Shikaku


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Shikaku (hay còn gọi là Những hình chữ nhật) là một trò chơi giải đố logic với luật chơi đơn giản và cách giải đầy thử thách.

Luật chơi rất đơn giản. Bạn phải chia mạng lưới thành những mảng hình vuông và những hình chữ nhật sao cho mỗi mảng đó chỉ chứa một chữ số, và chữ số đó thể hiện diện tích của mảng đó.

Nhấn chuột trái và kéo để vẽ hình chữ nhật. Nhấn chuột phải và kéo, hoặc giữ Ctrl và nhấn chuột trái, hoặc giữ Shift và nhấn chuột trái để xóa đường đã vẽ.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Tắt quảng cáo
Shikaku
Kích thước:23
2
244
44
5x5 Shikaku ID của câu đố: 5,679,168
43
42
22
2
222
5x5 Shikaku ID của câu đố: 6,645,599
3423
3
32
5
5x5 Shikaku ID của câu đố: 6,069,276
223
2
33
244
5x5 Shikaku ID của câu đố: 4,081,201
23
22
2
542
3
5x5 Shikaku ID của câu đố: 2,575,477
4
4223
2
3
23
5x5 Shikaku ID của câu đố: 255,848
44
2
223
4
22
5x5 Shikaku ID của câu đố: 5,083,284
3
4344
22
3
5x5 Shikaku ID của câu đố: 1,291,174
2
44
32
4
42
5x5 Shikaku ID của câu đố: 3,293,228
32
4
32
44
3
5x5 Shikaku ID của câu đố: 9,973,016
35
23
4
2
222
5x5 Shikaku ID của câu đố: 2,750,991
42
4
224
2
5
5x5 Shikaku ID của câu đố: 8,081,853
3
42
24
2
224
5x5 Shikaku ID của câu đố: 5,448,235
32
4
33
23
32
5x5 Shikaku ID của câu đố: 4,907,971
4
322
42
22
22
5x5 Shikaku ID của câu đố: 2,275,444
2
4
434
242
5x5 Shikaku ID của câu đố: 640,997

Những Trò chơi Giải đố Logic Khác:  hide show

2021-10-18 07:09:27

vi.puzzle-shikaku.com
Tắt quảng cáo