Shikaku


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Shikaku (hay còn gọi là Những hình chữ nhật) là một trò chơi giải đố logic với luật chơi đơn giản và cách giải đầy thử thách.

Luật chơi rất đơn giản. Bạn phải chia mạng lưới thành những mảng hình vuông và những hình chữ nhật sao cho mỗi mảng đó chỉ chứa một chữ số, và chữ số đó thể hiện diện tích của mảng đó.

Nhấn chuột trái và kéo để vẽ hình chữ nhật. Nhấn chuột phải và kéo, hoặc giữ Ctrl và nhấn chuột trái, hoặc giữ Shift và nhấn chuột trái để xóa đường đã vẽ.

Video Tutorial
Ẩn luật chơi
Shikaku
Kích thước:3
222
34
4
23
5x5 Shikaku ID của câu đố: 2,653,633
33
442
3
24
5x5 Shikaku ID của câu đố: 14,525
42
42
3
442
5x5 Shikaku ID của câu đố: 870,020
232
434
2
23
5x5 Shikaku ID của câu đố: 2,810,351
224
3
33
22
22
5x5 Shikaku ID của câu đố: 9,614,426
242
4
44
32
5x5 Shikaku ID của câu đố: 1,489,596
34
3
43
2
42
5x5 Shikaku ID của câu đố: 2,909,226
4
22
32
2222
22
5x5 Shikaku ID của câu đố: 4,128,700
33
32
2
332
22
5x5 Shikaku ID của câu đố: 317,283
2
242
23
42
22
5x5 Shikaku ID của câu đố: 4,084,990
434
32
3
222
5x5 Shikaku ID của câu đố: 9,597,528
2
433
4
342
5x5 Shikaku ID của câu đố: 1,952,027
3
34
3
332
4
5x5 Shikaku ID của câu đố: 6,056,230
4
2
3222
424
5x5 Shikaku ID của câu đố: 953,870
3
322
3223
2
3
5x5 Shikaku ID của câu đố: 6,533,566
32
3
323
3
24
5x5 Shikaku ID của câu đố: 5,864,781

Những Trò chơi Giải đố Logic Khác:

vi.puzzle-shikaku.com
Disable Side Ad & Rotation