Shikaku


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Shikaku (hay còn gọi là Những hình chữ nhật) là một trò chơi giải đố logic với luật chơi đơn giản và cách giải đầy thử thách.

Luật chơi rất đơn giản. Bạn phải chia mạng lưới thành những mảng hình vuông và những hình chữ nhật sao cho mỗi mảng đó chỉ chứa một chữ số, và chữ số đó thể hiện diện tích của mảng đó.

Nhấn chuột trái và kéo để vẽ hình chữ nhật. Nhấn chuột phải và kéo, hoặc giữ Ctrl và nhấn chuột trái, hoặc giữ Shift và nhấn chuột trái để xóa đường đã vẽ.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Tắt quảng cáo
Shikaku
Kích thước:2
324
2
22
44
5x5 Shikaku ID của câu đố: 3,110,499
2222
334
52
5x5 Shikaku ID của câu đố: 6,068,159
32
23
32
32
23
5x5 Shikaku ID của câu đố: 3,104,738
222
2
24
34
4
5x5 Shikaku ID của câu đố: 8,134,756
24
22
3
34
23
5x5 Shikaku ID của câu đố: 6,451,692
2
43
433
2
4
5x5 Shikaku ID của câu đố: 484,799
4
3233
3
34
5x5 Shikaku ID của câu đố: 49,089
42
4
33
22
23
5x5 Shikaku ID của câu đố: 4,825,795
22
42
22
44
3
5x5 Shikaku ID của câu đố: 6,225,683
442
4
4
2
32
5x5 Shikaku ID của câu đố: 6,898,600
32
244
24
22
5x5 Shikaku ID của câu đố: 8,875,334
22
3
33
233
22
5x5 Shikaku ID của câu đố: 6,464,760
4
32
33
32
32
5x5 Shikaku ID của câu đố: 9,930,581
5
24
3
32
222
5x5 Shikaku ID của câu đố: 8,719,622
34
22
2
43
32
5x5 Shikaku ID của câu đố: 9,018,318
32
24
22
4222
5x5 Shikaku ID của câu đố: 5,293,225

Những Trò chơi Giải đố Logic Khác:

vi.puzzle-shikaku.com
Tắt quảng cáo