Shikaku


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Shikaku (hay còn gọi là Những hình chữ nhật) là một trò chơi giải đố logic với luật chơi đơn giản và cách giải đầy thử thách.

Luật chơi rất đơn giản. Bạn phải chia mạng lưới thành những mảng hình vuông và những hình chữ nhật sao cho mỗi mảng đó chỉ chứa một chữ số, và chữ số đó thể hiện diện tích của mảng đó.

Nhấn chuột trái và kéo để vẽ hình chữ nhật. Nhấn chuột phải và kéo, hoặc giữ Ctrl và nhấn chuột trái, hoặc giữ Shift và nhấn chuột trái để xóa đường đã vẽ.

Video Tutorial
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Disable Ads
Shikaku
Kích thước:23
22
22
32
34
5x5 Shikaku ID của câu đố: 3,870,547
324
42
222
22
5x5 Shikaku ID của câu đố: 836,641
43
2433
42
5x5 Shikaku ID của câu đố: 3,404,288
33
44
232
22
5x5 Shikaku ID của câu đố: 258,037
2243
24
2
42
5x5 Shikaku ID của câu đố: 6,068,960
5
2
424
3
23
5x5 Shikaku ID của câu đố: 4,848,303
34
243
23
22
5x5 Shikaku ID của câu đố: 4,485,069
2
3
323
232
5
5x5 Shikaku ID của câu đố: 7,621,898
43
4
32
32
22
5x5 Shikaku ID của câu đố: 8,780,635
22
23
43
4
32
5x5 Shikaku ID của câu đố: 5,842,716
244
22
22
43
5x5 Shikaku ID của câu đố: 6,703,265
32
2222
3
32
22
5x5 Shikaku ID của câu đố: 9,613,994
23
44
2
4
42
5x5 Shikaku ID của câu đố: 9,317,356
432
2
3
24
5
5x5 Shikaku ID của câu đố: 863,056
32
22
4
33
42
5x5 Shikaku ID của câu đố: 5,257,579
322
2
443
32
5x5 Shikaku ID của câu đố: 6,069,315

Những Trò chơi Giải đố Logic Khác:

vi.puzzle-shikaku.com
Disable Ads