Shikaku


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Shikaku (hay còn gọi là Những hình chữ nhật) là một trò chơi giải đố logic với luật chơi đơn giản và cách giải đầy thử thách.

Luật chơi rất đơn giản. Bạn phải chia mạng lưới thành những mảng hình vuông và những hình chữ nhật sao cho mỗi mảng đó chỉ chứa một chữ số, và chữ số đó thể hiện diện tích của mảng đó.

Nhấn chuột trái và kéo để vẽ hình chữ nhật. Nhấn chuột phải và kéo, hoặc giữ Ctrl và nhấn chuột trái, hoặc giữ Shift và nhấn chuột trái để xóa đường đã vẽ.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Shikaku
Kích thước:33
24
23
2
24
5x5 Shikaku ID của câu đố: 5,419,723
32
4
4
422
4
5x5 Shikaku ID của câu đố: 8,389,031
3
34
5
4222
5x5 Shikaku ID của câu đố: 4,472,372
33
2
424
223
5x5 Shikaku ID của câu đố: 2,458,535
4
22
22
3
442
5x5 Shikaku ID của câu đố: 110,447
4
3
42
34
5
5x5 Shikaku ID của câu đố: 1,585,680
4
232
24
3
23
5x5 Shikaku ID của câu đố: 6,169,599
33
2
43
22
42
5x5 Shikaku ID của câu đố: 9,983,438
35
23
33
222
5x5 Shikaku ID của câu đố: 5,921,621
222
42
2
3
44
5x5 Shikaku ID của câu đố: 7,321,986
2
24
222
3
332
5x5 Shikaku ID của câu đố: 5,757,200
43
422
3
223
5x5 Shikaku ID của câu đố: 9,829,037
43
42
22
2
222
5x5 Shikaku ID của câu đố: 6,082,128
4
3
42
34
5
5x5 Shikaku ID của câu đố: 2,498,825
333
2
33
2
42
5x5 Shikaku ID của câu đố: 8,371,516
2
424
3
4
24
5x5 Shikaku ID của câu đố: 6,767,182

Một số trò chơi khác:  hide show

2023-05-28 12:31:53

vi.puzzle-shikaku.com
Tắt quảng cáo