Shikaku


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Shikaku (hay còn gọi là Những hình chữ nhật) là một trò chơi giải đố logic với luật chơi đơn giản và cách giải đầy thử thách.

Luật chơi rất đơn giản. Bạn phải chia mạng lưới thành những mảng hình vuông và những hình chữ nhật sao cho mỗi mảng đó chỉ chứa một chữ số, và chữ số đó thể hiện diện tích của mảng đó.

Nhấn chuột trái và kéo để vẽ hình chữ nhật. Nhấn chuột phải và kéo, hoặc giữ Ctrl và nhấn chuột trái, hoặc giữ Shift và nhấn chuột trái để xóa đường đã vẽ.

Video Tutorial
Ẩn luật chơi
Shikaku
Kích thước:3
22
322
22
43
5x5 Shikaku ID của câu đố: 952,296
32
22
3222
232
5x5 Shikaku ID của câu đố: 2,504,793
442
22
34
4
5x5 Shikaku ID của câu đố: 3,828,440
23
25
32
224
5x5 Shikaku ID của câu đố: 1,503,400
33
2
34
22
42
5x5 Shikaku ID của câu đố: 1,763,051
22
2
4
533
22
5x5 Shikaku ID của câu đố: 6,338,853
34
22
23
3
24
5x5 Shikaku ID của câu đố: 4,795,793
2222
3
33
323
5x5 Shikaku ID của câu đố: 6,708,489
32
53
242
22
5x5 Shikaku ID của câu đố: 5,096,239
4
23
33
5
5
5x5 Shikaku ID của câu đố: 9,516,434
232
23
32
3
5
5x5 Shikaku ID của câu đố: 6,029,157
4
3
52
23
222
5x5 Shikaku ID của câu đố: 8,729,355
22
23
3
222
322
5x5 Shikaku ID của câu đố: 5,203,555
33
4
3
242
4
5x5 Shikaku ID của câu đố: 7,626,057
4
3
3
2335
2
5x5 Shikaku ID của câu đố: 2,805,757
23
422
2
23
5
5x5 Shikaku ID của câu đố: 5,692,295

Những Trò chơi Giải đố Logic Khác:

vi.puzzle-shikaku.com
Disable Side Ad & Rotation