Shikaku


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Shikaku (hay còn gọi là Những hình chữ nhật) là một trò chơi giải đố logic với luật chơi đơn giản và cách giải đầy thử thách.

Luật chơi rất đơn giản. Bạn phải chia mạng lưới thành những mảng hình vuông và những hình chữ nhật sao cho mỗi mảng đó chỉ chứa một chữ số, và chữ số đó thể hiện diện tích của mảng đó.

Nhấn chuột trái và kéo để vẽ hình chữ nhật. Nhấn chuột phải và kéo, hoặc giữ Ctrl và nhấn chuột trái, hoặc giữ Shift và nhấn chuột trái để xóa đường đã vẽ.

Video Tutorial
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Disable Ads
Shikaku
Kích thước:22
2
34
44
4
5x5 Shikaku ID của câu đố: 9,029,531
22
32
22
2
523
5x5 Shikaku ID của câu đố: 1,312,423
23
442
23
23
5x5 Shikaku ID của câu đố: 6,973,372
24
3
342
2
32
5x5 Shikaku ID của câu đố: 7,128,304
2
42
222
42
23
5x5 Shikaku ID của câu đố: 2,613,800
3
4332
32
2
3
5x5 Shikaku ID của câu đố: 3,115,676
25
4
22
42
4
5x5 Shikaku ID của câu đố: 3,603,560
4
3
4423
23
5x5 Shikaku ID của câu đố: 4,386,571
2
433
2
42
32
5x5 Shikaku ID của câu đố: 2,263,256
24
2
2
44322
5x5 Shikaku ID của câu đố: 7,982,071
2
2222
23
32
5
5x5 Shikaku ID của câu đố: 2,144,656
222
2
32
322
5
5x5 Shikaku ID của câu đố: 5,869,025
2
3442
3
3
22
5x5 Shikaku ID của câu đố: 9,676,813
22
34
33
22
22
5x5 Shikaku ID của câu đố: 7,271,851
2
222
22
54
4
5x5 Shikaku ID của câu đố: 3,171,232
324
4
3
3
24
5x5 Shikaku ID của câu đố: 3,292,661

Những Trò chơi Giải đố Logic Khác:

vi.puzzle-shikaku.com
Disable Ads