Shikaku


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Shikaku (hay còn gọi là Những hình chữ nhật) là một trò chơi giải đố logic với luật chơi đơn giản và cách giải đầy thử thách.

Luật chơi rất đơn giản. Bạn phải chia mạng lưới thành những mảng hình vuông và những hình chữ nhật sao cho mỗi mảng đó chỉ chứa một chữ số, và chữ số đó thể hiện diện tích của mảng đó.

Nhấn chuột trái và kéo để vẽ hình chữ nhật. Nhấn chuột phải và kéo, hoặc giữ Ctrl và nhấn chuột trái, hoặc giữ Shift và nhấn chuột trái để xóa đường đã vẽ.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Shikaku


5x5 Shikaku | 7x7 Shikaku | 10x10 Shikaku | 15x15 Shikaku | 20x20 Shikaku | 25x25 Shikaku

Tháng này
1. qobi
142
00:28.69
2. DukeAmsterdam 00:28.83
3. Icay
94
00:29.68
4. nabifan
69
00:30.39
5. Another 00:32.10
6. GeorgPfleger
69
00:37.77
7. SmallBlack 00:37.96
8. nrtz
79
00:49.43
9. Boatman258 00:54.39
10. ChiefOsceola 00:55.79
11. Goubtless
28
00:59.92
12. CaiHH
56
01:02.23
13. Vincent615540 01:06.01
14. West United
60
01:06.90
15. Dorice
148
01:21.84
16. strider2 01:23.81
17. sprstition
25
01:24.82
18. Myic2000 01:46.56
19. Klappa en ko
63
01:54.34
20. BlueOcarina
64
01:55.45
Tuần này
1. Icay
94
00:29.68
2. Another 00:34.86
3. GeorgPfleger
69
00:37.77
4. shih55 03:41.28
5. daxery 04:10.20
6. 31415962 06:29.25
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
Hôm nay
1. GeorgPfleger
69
00:37.77
2.--- trống -----:--
3.--- trống -----:--
4.--- trống -----:--
5.--- trống -----:--
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. demian2
61
00:19.43
2. vowels
171
00:21.51
3. Luke Pickett
11
00:24.19
4. qqwref
204
00:27.84
5. qobi
142
00:28.02
5. bearn
127
00:28.02
7. sfumato
160
00:28.26
8. mtanzer
140
00:30.34
9. BingBongBob
76
00:35.05
10. major414
60
00:36.48
AO5
1. demian2
61
00:21.11
2. vowels
171
00:25.07
3. qqwref
204
00:26.32
4. bearn
127
00:29.92
5. Luke Pickett
11
00:29.96
6. sfumato
160
00:30.16
7. qobi
142
00:31.12
8. mtanzer
140
00:34.86
9. eonhochang
30
00:38.25
10. nabifan
69
00:38.97
AO12
1. vowels
171
00:28.88
2. qqwref
204
00:32.21
3. sfumato
160
00:33.58
4. bearn
127
00:35.07
5. qobi
142
00:36.53
6. Luke Pickett
11
00:37.79
7. mtanzer
140
00:44.28
8. Geras
70
00:44.71
9. Andy100
80
00:45.18
10. Sam9375
171
00:46.29
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
1314
00:00.009
2.Charlie Li
60
00:00.871
3.--- trống -----:--

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2022-12-03 10:14:07

vi.puzzle-shikaku.com
Tắt quảng cáo