Shikaku


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Shikaku (hay còn gọi là Những hình chữ nhật) là một trò chơi giải đố logic với luật chơi đơn giản và cách giải đầy thử thách.

Luật chơi rất đơn giản. Bạn phải chia mạng lưới thành những mảng hình vuông và những hình chữ nhật sao cho mỗi mảng đó chỉ chứa một chữ số, và chữ số đó thể hiện diện tích của mảng đó.

Nhấn chuột trái và kéo để vẽ hình chữ nhật. Nhấn chuột phải và kéo, hoặc giữ Ctrl và nhấn chuột trái, hoặc giữ Shift và nhấn chuột trái để xóa đường đã vẽ.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Shikaku


5x5 Shikaku | 7x7 Shikaku | 10x10 Shikaku | 15x15 Shikaku | 20x20 Shikaku | 25x25 Shikaku

Tháng này
1. demian2
61
00:04.72
2. Another 00:06.87
3. Icay
94
00:07.26
4. DogeFall
17
00:09.79
5. qobi
142
00:10.13
6. businesspig1 00:10.22
7. KevinPiface 00:10.60
8. MEGACHEESE
21
00:11.11
9. sprstition
25
00:11.66
10. GeorgPfleger
69
00:12.02
11. Dorice
148
00:12.69
12. Mearra
57
00:12.88
13. BluejaySerenade 00:14.33
14. Juv4xxYT 00:14.46
15. JinLanyu 00:17.77
16. Zer0pi314 00:18.08
17. haihai 00:18.32
18. TOmmmmmmm
1
00:18.47
19. Cero3 00:18.98
20. Klappa en ko
63
00:19.97
Tuần này
1. Another 00:07.06
2. GeorgPfleger
69
00:12.02
3. PrincessLeia 00:20.14
4. Zer0pi314 00:20.20
5. JinLanyu 00:22.42
6. huntco 00:28.51
7. 31415962 00:29.17
8. dmgray 00:31.21
9. Fabien
33
00:32.69
10. Virku 00:42.01
11. RenaKang
2
01:41.97
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
Hôm nay
1. GeorgPfleger
69
00:12.02
2. Fabien
33
00:32.69
3.--- trống -----:--
4.--- trống -----:--
5.--- trống -----:--
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. vowels
171
00:04.36
2. demian2
61
00:04.66
3. BingBongBob
76
00:05.15
4. nabifan
69
00:05.27
5. mtanzer
140
00:05.34
6. Vicell
9
00:05.55
7. sfumato
160
00:06.36
8. qqwref
204
00:06.46
9. bearn
127
00:06.96
10. PuzzleMaestro
51
00:07.61
AO5
1. vowels
171
00:04.48
2. demian2
61
00:04.92
3. BingBongBob
76
00:05.39
4. nabifan
69
00:05.41
5. Vicell
9
00:06.12
6. mtanzer
140
00:06.28
7. qqwref
204
00:06.46
8. sfumato
160
00:06.68
9. bearn
127
00:07.20
10. PuzzleMaestro
51
00:07.90
AO12
1. vowels
171
00:05.39
2. BingBongBob
76
00:05.84
3. demian2
61
00:06.31
4. nabifan
69
00:06.91
5. Vicell
9
00:07.26
6. sfumato
160
00:07.41
7. qqwref
204
00:07.49
8. mtanzer
140
00:07.81
9. bearn
127
00:08.34
10. Icay
94
00:08.97
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
1314
00:00.009
2.Charlie Li
60
00:00.707
3.--- trống -----:--

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2022-12-03 10:15:31

vi.puzzle-shikaku.com
Tắt quảng cáo