Shikaku


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Shikaku (hay còn gọi là Những hình chữ nhật) là một trò chơi giải đố logic với luật chơi đơn giản và cách giải đầy thử thách.

Luật chơi rất đơn giản. Bạn phải chia mạng lưới thành những mảng hình vuông và những hình chữ nhật sao cho mỗi mảng đó chỉ chứa một chữ số, và chữ số đó thể hiện diện tích của mảng đó.

Nhấn chuột trái và kéo để vẽ hình chữ nhật. Nhấn chuột phải và kéo, hoặc giữ Ctrl và nhấn chuột trái, hoặc giữ Shift và nhấn chuột trái để xóa đường đã vẽ.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Shikaku


5x5 Shikaku | 7x7 Shikaku | 10x10 Shikaku | 15x15 Shikaku | 20x20 Shikaku | 25x25 Shikaku

Tháng này
1. demian2
61
00:02.03
2. Awake
8
00:02.69
3. Icay
94
00:02.77
4. Carbon
26
00:03.18
5. BingBongBob
76
00:03.33
6. kyrawr8383
64
00:03.50
7. Another 00:03.51
8. 09Ash
8
00:03.67
9. Filiberke 00:03.99
10. ackbey 00:04.00
11. BigChungus 00:04.02
12. businesspig1 00:04.46
13. qobi
142
00:04.60
14. Taro
5
00:04.85
15. KevinPiface 00:04.87
16. Arjun25
19
00:04.91
17. DorianSmiles88 00:04.95
18. SmallBlack 00:05.04
19. TostiMaker
26
00:05.08
20. MEGACHEESE
21
00:05.16
Tuần này
1. demian2
61
00:02.06
2. Awake
8
00:02.69
3. BingBongBob
76
00:03.33
4. Carbon
26
00:03.37
5. Another 00:03.68
6. ackbey 00:04.00
7. 09Ash
8
00:04.70
8. Taro
5
00:04.85
9. GeorgPfleger
69
00:05.20
10. BigMomma2
3
00:05.34
11. tyler5505
3
00:05.63
12. kaitas
5
00:05.87
13. wonderful4 00:05.89
14. brink123 00:05.96
15. GenShin 00:07.30
16. 31415962 00:08.05
17. TOmmmmmmm
1
00:08.69
18. PrincessLeia 00:09.00
19. Zer0pi314 00:09.01
20. Bummmmm 00:10.00
Hôm nay
1. GeorgPfleger
69
00:05.20
2.--- trống -----:--
3.--- trống -----:--
4.--- trống -----:--
5.--- trống -----:--
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. vowels
171
00:02.10
2. demian2
61
00:02.29
3. sfumato
160
00:02.91
4. jai22933
16
00:03.04
5. Vicell
9
00:03.11
6. nabifan
69
00:03.15
7. BingBongBob
76
00:03.16
8. mtanzer
140
00:03.19
9. qqwref
204
00:03.35
10. Awake
8
00:03.49
AO5
1. vowels
171
00:02.10
2. demian2
61
00:02.44
3. mtanzer
140
00:03.13
4. Vicell
9
00:03.14
5. BingBongBob
76
00:03.16
6. sfumato
160
00:03.20
7. jai22933
16
00:03.21
8. qqwref
204
00:03.37
9. nabifan
69
00:03.43
10. PuzzleMaestro
51
00:03.62
AO12
1. vowels
171
00:02.63
2. demian2
61
00:02.86
3. Vicell
9
00:03.30
4. BingBongBob
76
00:03.48
5. jai22933
16
00:03.51
6. sfumato
160
00:03.64
7. qqwref
204
00:03.73
8. mtanzer
140
00:04.16
9. bearn
127
00:04.26
10. Fastfaxer
117
00:04.53
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
1314
00:00.009
2.Charlie Li
60
00:00.709
3.--- trống -----:--

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2022-12-03 08:53:59

vi.puzzle-shikaku.com
Tắt quảng cáo