Shikaku


Dịch trang này.

Special thanks to lmn for the translation

Shikaku (hay còn gọi là Những hình chữ nhật) là một trò chơi giải đố logic với luật chơi đơn giản và cách giải đầy thử thách.

Luật chơi rất đơn giản. Bạn phải chia mạng lưới thành những mảng hình vuông và những hình chữ nhật sao cho mỗi mảng đó chỉ chứa một chữ số, và chữ số đó thể hiện diện tích của mảng đó.

Nhấn chuột trái và kéo để vẽ hình chữ nhật. Nhấn chuột phải và kéo, hoặc giữ Ctrl và nhấn chuột trái, hoặc giữ Shift và nhấn chuột trái để xóa đường đã vẽ.

Hướng dẫn bằng video
Ẩn luật chơi

Chia sẻ

Shikaku


5x5 Shikaku | 7x7 Shikaku | 10x10 Shikaku | 15x15 Shikaku | 20x20 Shikaku | 25x25 Shikaku

Tháng này
1. coolcoolguy65
69
00:39.34
2. vowels
171
00:47.69
3. qobi
142
01:17.34
4. Klipstic 01:19.63
5. GeorgPfleger
69
01:43.46
6. DogeFall
17
01:46.48
7. eatatjoes 01:46.55
8. Rosumint 01:48.72
9. Skutti 01:53.47
10. Nika_1983
67
01:58.83
11. UnHap 02:08.30
12. p.b.
44
02:13.88
13. Dorice
148
02:15.54
14. Goubtless
28
02:18.43
15. Harry_Canyon
50
02:26.68
16. HannesB 02:27.04
17. DavidSXM
41
02:29.64
18. jedhen 02:31.94
19. 131a562 02:32.80
20. CakeCheese 02:35.37
Tuần này
1. Klipstic 01:32.08
2. GeorgPfleger
69
01:43.46
3. Skutti 01:53.47
4. Nika_1983
67
01:58.83
5. UnHap 02:08.30
6. DogeFall
17
02:13.72
7. eatatjoes 02:18.33
8. Goubtless
28
02:18.43
9. p.b.
44
03:03.41
10. missphy6
48
04:16.71
11. daxery 05:00.88
12. isthisreall1f3
6
20:27.43
13. midsummer 21:51.74
14. Hahaha74 24d 20:31:23.64
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
Hôm nay
1. GeorgPfleger
69
01:43.46
2. missphy6
48
07:16.81
3. midsummer 21:51.74
4.--- trống -----:--
5.--- trống -----:--
6.--- trống -----:--
7.--- trống -----:--
8.--- trống -----:--
9.--- trống -----:--
10.--- trống -----:--
11.--- trống -----:--
12.--- trống -----:--
13.--- trống -----:--
14.--- trống -----:--
15.--- trống -----:--
16.--- trống -----:--
17.--- trống -----:--
18.--- trống -----:--
19.--- trống -----:--
20.--- trống -----:--
MO3
1. vowels
171
00:48.10
2. coolcoolguy65
69
00:49.01
3. demian2
61
00:55.33
4. mp3some
81
01:03.41
5. qqwref
204
01:05.44
6. hoodxxc
142
01:08.64
7. sfumato
160
01:09.81
8. major414
60
01:10.09
9. mtanzer
140
01:10.42
10. Enderbrine
94
01:11.44
AO5
1. vowels
171
00:52.06
2. coolcoolguy65
69
00:56.86
3. mp3some
81
01:05.85
4. demian2
61
01:06.28
5. qqwref
204
01:09.09
6. major414
60
01:10.67
7. mtanzer
140
01:13.59
8. hoodxxc
142
01:14.49
9. Enderbrine
94
01:14.62
10. qobi
142
01:14.74
AO12
1. vowels
171
01:01.12
2. mp3some
81
01:16.44
3. coolcoolguy65
69
01:19.68
4. qqwref
204
01:21.33
5. hoodxxc
142
01:23.77
6. mtanzer
140
01:25.15
7. major414
60
01:27.00
8. bearn
127
01:27.04
9. qobi
142
01:27.07
10. suuperch
89
01:29.46
Robots / programmatic solversinfo  
1.tlstyer
1314
00:00.009
2.Charlie Li
60
00:00.967
3.--- trống -----:--

* MO3 - Trung bình 3 số. Trung bình của 3 thời gian gần nhất.
AO5 - Trung bình 5 số. Trung bình của 5 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
AO12 - Trung bình 5 số. Trung bình của 12 thời gian gần nhất, trừ thời gian thấp và cao nhất.
Bạn phải đăng nhập để xem thời gian trung bình


Tìm thứ hạng của bạn trong

Điền tên:


Một số trò chơi khác:  hideshow

2022-12-03 10:12:35

vi.puzzle-shikaku.com
Tắt quảng cáo